REGGIO EMILIA INSPIRERT

Den italienske Reggio Emilia filosofien gir oss inspirasjon i det pedagogiske arbeidet. Denne måten å tenke om barn på, er forankret i en respekt for barnet og hever barnas egen lyst og kraft til å lære, vokse og utvikle seg. Barn er aktive, kompetente og ressurssterke individer med eget initiativ.

Voksne som tar barnas interesse på alvor og tilrettelegger for utvikling og læring er viktig for oss. Det er en viktig tanke hos oss at barnet skal være delaktig, og slik medvirke i sin egen hverdag og kunnskap. Barnet er deltakende i egne læreprosesser og eksperimenterer og undersøker sammen med andre barn og voksne. Barna skal møte inspirerende omgivelser og materialer, som gir dem gode muligheter til å undersøke og lære. Barna skal møte voksne som er engasjerte, nysgjerrige og medforskende.

Hos oss jobber vi for at barna skal være medvirkende i alle barnehagen hverdagsaktiviteter. Å være delaktig i borddekking, matlaging, kunne finne sin egen bleie, skjenke i melk i koppen ol er viktig del av medvirkningen i barnehagen. Vi jobber for at barnehages rutiner skal tilrettelegges slik at barna er medvirkende i dem alle. Å oppleve mestring er viktig.