ØRNETUA

På Ørnetua holder de eldste barna til. I barnehageåret 2020 / 2021 har vi 24 barn i alderen 3 til 6 år, og 4,5 ansatte. Avdelingen har 2 pedagogiske ledere.

På Ørnetua er vi opptatt av å skape gode lekemiljø og trygge rammer, slik at barna får utvikle sine lekeferdigheter. I leken ligger mye sosial trening, og leken er barnas viktigste aktivitet, derfor settes det av mye tid til å leke. Gjennom leken lærer de noe om seg selv, om sosiale regler, og å vise empati og omsorg for hverandre. Gjennom leken utvikler barna språk, fantasien og kreativ tenking. Leken styrker barnas sosiale kompetanse!

Vi er også glade i å være ute og går jevnlig på tur. Det varierer om vi går i stor eller liten gruppe da vi ser at gruppestørrelsen påvirker hvordan turene blir. Vi er så heldig å ha naturen rett utenfor porten, og uten trafikk utenfor portene er det lett å ta med seg barna til blåbærhaugen eller Husafjellet. Vi pakker også gjerne tursekken og drar litt lengre unna til Ørnetua, Larsgården skole,Aksla, Borgundgavla eller en tur i fjøra.