TORVTRILLA

På Torvtrilla holder de yngste barna til. I Barnehageåret 2020/2021 har vi 12 barn i alderen 1-3 år, og 5 ansatte. Avdelingen har 2 pedagogiske ledere.

Torvtrilla er avdelingen for de minste barna ved Torvteigen barnehage. Her preges hverdagen av aktiviteter som bevegelseslek, sang, dramatisering, tur, forming og skiftende aktiviteter, hvor leken skal ha den største plassen i barnehagen. Under omsorg og trygge rammer legger vi til rette for variert lek og aktivitet, med rom for overraskende innslag i hverdagen. Humor og glede er viktig og gryende vennskap likeså! Omsorg og respekt for det enkelte barn er sentrale verdier, hvor vi har som mål å gi barna en positiv selvfølelse som vi tar vare på og videreutvikler.

Vi legger vekt på at barna får utforske sider ved seg selv i eget tempo og på egne premisser. De minste barna kommuniserer med kroppsspråk, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk, og vi legger stor vekt på å ta oss tid til å lytte til/tolke barnet. Vi ønsker å hjelpe barna med å sette ord på inntrykk og opplevelser, samt ta oss tid til å forstå og sette ord på deres uttrykk. Vi mener at vi med dette gir barnet en mestringsopplevelse og trygghetsfølelse, samt at dette har stor betydning for det videre talespråket og utvikling av sosial kompetanse. Ved å lære det enkelte barnet å kjenne, forsøker vi å oppfatte barnets måte å kommunisere på og tilpasser oss barnets nivå og forståelse.