OPPTAK AV NYE BARN 2021

Vi følger Ålesund kommunes hovedopptak, der søknadsfristen er 1. Mars.

Ved å logge dere inn i foreldreportalen på Ålesund kommunes nettsider kan dere søke på barnehageplass hos oss. 

https://alesund.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/soke-svare-eller-endre-barnehageplass/

Om det er noe dere lurer på rundt opptak, ta kontakt med oss enten på e-post eller telefon.

KORONA: Siden vi er i gult beredskapsnivå har vi forsterkede rutiner for renhold og kontakt, men kan ta imot korte besøk om dere ønsker å ta en titt. Dette forutsetter at de som besøker er friske, spriter hender ved døren og holder minst 1 meters avstand til barn og ansatte under besøket. Dere vil også måtte skrive dere opp på en liste der vi holder oversikt over hvem som har vært i bygget, i tilfelle smitteutbrudd. Ta gjerne kontakt på forhånd, så finner vi en tid som passer for både avdelingene og dere.