VÅRT BARNESYN

”Barn leter ikke etter grenser, de leter etter meningen med livet.”

Vårt syn på barn er blant annet inspirert av Reggio Emilia - filosofien.

Alle barn er kompetente fra fødselen av. Vi voksne må ta ansvar for å ta vare på og videreutvikle deres egenskaper/kompetanse.

· Barnet er rikt, sterkt og engasjert
· Barna er fantastiske forskere, på jakt etter meninger
· Barn har masse energi,
· Barn har stor vilje til å lære
· Barn sier ”jeg kan, jeg kan”