VOKSENROLLEN

Vi ønsker å være medforskende, nysgjerrige og levende voksne. Vi skal være voksne som er tilstede sammen med barna, og reflekterer over egen rolle.

Vårt barnesyn får konsekvenser for hvordan vi som voksne opptrer sammen med barn. Det forutsetter at vi er genuint opptatt av enkeltbarnet. Voksne må være bevisste på hvordan de kommuniserer med barn og her er prinsippet om likeverd mellom barn og voksne sentralt.

Vi ønsker å:

· Lytte fremfor å snakke
· Stille flere spørsmål, fremfor å ”pøse” på med vår kunnskap
· Virkelig prøve å sette oss inn i barnas tankeverden
· By på oss sjøl; fortelle mer til barna, forklare mindre. Være personlige
· Gjøre mer av ting vi er gode til; barn ser hva vi mistrives med
· Gi barna fremtidstro
· Stimulere/støtte og tilrettelegge
· Gi omsorg/ha tid
· Observere og reflektere