Smittevernsveileder for barnehager

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder som barnehager forholder seg til rundt koronapandemien

Her kan dere lese mer om de retningslinjer barnehagene følger for å sikre trygge barnehager og hvordan vi jobber med å minimere smitte. 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

Siden Torvteigen er en liten barnehage med kun har to avdelinger regnes vi som to samarbeidende kohorter. Vi streber allikevel for å dele oss inn i mindre grupper når vi kan, ikke bare for smittevern, men også for å ha mulighet til å jobbe prosjektbasert og se hvert enkelt barn bedre.