UTVIKLINGSARBEID

Ålesund Kommune driver felles utviklingsarbeid for alle barnehagene i den nye kommunen, der målet er å implementere Rammeplanen del for del gjennom fordypning i ulike tema.

I 2018 - 2020 har Torvteigen barnehage hatt fokus på Progresjon og vurdering

Problemstillingen/påstanden for arbeidet vårt var: "Refleksjon skaper vurdering og progresjon"

Vi har gjennom utviklingsarbeidet skapt en kultur for progresjon og vurdering gjennom bruk av pedagogisk dokumentasjon. Her har vi brukt dokumentasjoner som utgangspunkt til refleksjon og vurdering med ekstra fokus på hvordan å skape progresjon i prosjekter, i lek og andre deler av barnehagehverdagen. Vi har laget refleksjons spørsmål for å støtte oss i refleksjonene og skapt felles powerpoint dokumenter som verktøy for å reflektere sammen i hele personalgruppen. Det er viktig for oss at samtlige ansatte er med i refleksjonsprosessene, men at pedagogene har et tydelig ansvar for å drive refleksjonsarbeidet på sine avdelinger. 

I 2020-2021 er fokusområdet vårt Digital praksis. 

Da vi allerede har hatt en interesse for natur og digitale verktøy i nettverksarbeidet med andre Reggio Emilia inspirerte barnehager var vi glade for å få muligheten til å nå fordype oss mer i digital praksis. 

Problemstillingen vil jobber med i denne perioden fokuserer på barns medvirkning i bruk av digitale verktøy, og er "Hvor er barnas stemme i digital praksis?".

Da vi har en bildedelingstjeneste med foreldre gjennom app'en kidplan har vi spisset problemstillingen til "Hvor er barnas stemmer i kidplan?". Med dette ønsker vi å rette fokus på bildene vi tar, og ønsker at bildene vi deler fra barnehagehverdagen skal komme fra barna.  Vi reflekterer rundt hvilke bilder vi tar på alle møter, vi vil lage oss etiske retningslinjer som legger føringer for hvilke bilder vi deler, hva de fokuserer på og hvordan de kan tolkes ulikt.